Mennesket i Fokus hjelper deg å skape pusterom i en krevende og hektisk hverdag. Dette vil igjen gjøre deg mer tilstedeværende i både jobb og privatliv. 

I en krevende og hektisk hverdag er det lett å glemme seg selv. I stedet er vi mer fokusert på å ta vare på og være noe for andre, og vi forventer å innfri krav og nå nye mål både i jobbe, skole og privatliv.

Ta kontakt om disse punktene treffer deg:

  • Ønsker du endringer i livet?

  • Har du en hverdag som føles krevende og vanskelig?

  • Føler du livet er kjedelig og meningsløst?

  • Føler du at det bor mer i deg enn det du får vist frem?

  • Har du utfordring med å sette grenser og gi beskjed på en god måte?

  • Føler du deg stresset og sliten?

  • Føler du deg ensom og alene når du er sammen med andre?

  • Står du i vanskelige og utfordrende livssituasjoner?

Ta kontakt med oss