TEFT-metoden

Tillit, emosjonell intelligens, følelser og trygghet

TEFT-metoden:

Et helhetlig ledelses- og kommunikasjonsverktøy og metode som kan brukes både i jobb og privatliv.

Verktøyet hjelper deg og dine medarbeidere å få mer oversikt og fokus.

Dette gir igjen mer energi, overskudd, glede og mening i hverdagen.

 

«Kunsten å få hode og hjerte til å snakke og handle sammen»

 

TEFT-metoden:

Ivaretar og videreutvikler systemer, mennesker og bedriftskulturen.

Integrerer det beste fra to tradisjonelle ledelsesteorier: Tradisjonelt- og Transformerende lederskap

 

Bygg bedriftskulturen på åpenhet, respekt, tillit og integritet

Ta kontakt for bestilling av kurs.