For hjelpere

Kurs og Foredrag

Å være hjelper for andre handler om å møte den andre der den er.

Fokus: Tilstedeværelse, kontakt, respekt og tillit.

"Den største gaven du kan gi til andre,

er din tilstedeværelse"

Robin Sharma

Hvert år tar 500-600 mennesker sitt eget liv.

På linje med førstehjelp ved hjerte- og lungeredning, vil vi utdanne flest mulig førstehjelpere ved selvmordsfare.

Hjelpere som har kunnskap og erfaring i å avdekke og bistå mennesker i selvmordsfare.

Det stilles store krav og forventninger til de fleste av oss. I tillegg stiller de flestestore krav og forventninger til seg selv.

Mennesket i Fokus hjelper deg å skape pusterom i en krevende og hektisk hverdag. Dette vil igjen gjøre deg mer tilstedeværende i både jobb og privatliv.

TankeFeltTeknikker er en metode som tar i bruk kroppens eget reparasjonssystem for plagsomme følelser og spenninger.

Et nytt konsept der frihet, latter, glede og tilstedeværelse står i fokus.​

En god latter kan bokstavelig talt forlenge det gode liv, men den skal ikke gå på bekostning av andre.

Mennesket i Fokus hjelper deg å skape pusterom i en krevende og hektisk hverdag. Dette vil igjen gjøre deg mer tilstedeværende i både jobb og privatliv.