Strekker du ikke til i hverdagen?

Du er ikke alene: 

Historier

I 2015 var Mennesket i fokus med å arrangere Verdensdagen for psykisk helse der temaet var å sette spesielt fokus på unge såkalt vellykkede menn.

Ofte er det jenter og kvinner som står i fokus når det snakkes om psykisk helse, men temaet gjelder like mye for menn. Å forstå mer av egne tanker og følelser, for der igjen å skape bedre relasjoner til seg selv og omgivelsene, kan være med å gjøre det lettere å møte vanskelige hendelser og tider i livet.

Vi har derfor utfordret menn til å fortelle hvorfor de synes det er viktig at vi får mer åpenhet og kunnskap rundt psykisk helse.

Mann 42 år forteller oss dette:

I min barndom hadde jeg mye angst og følte meg rimelig utrygg. Det preget også min ungdom og tenårene.

Jeg jobbet meg gjennom dette ved hjelp av min egen kreativitet og brukte ulike metoder og verktøy for dette som hjalp meg gjennom prosessene.

Mann 33 forteller oss dette:

I ungdomsårene forstod jeg ikke hva som skjedde med meg. Jeg følte meg annerledes og utenfor. Tenkte og analyserte alt for mye og klarte ikke å være som alle andre.

Please reload

-Vi vil også oppfordre flere, og spesielt menn, til å skrive noe om temaet og sende det til oss på post@mennesketifokus.no. Vi vil dele de historiene som kan være interessant for våre følgere å lese.

Vi setter stor pris på alle som vil dele sine historier og tanker med oss og våre følgere.