Ingvill Rosenlund

Utdannelse:

 • Psykologi, UIB

 • Inter kulturell forståelse, UIB

 • Fengselsbetjent, Kriminalomsorgens utdanningssenter

 • Vold og traumatisk stress, HIB

 • Voldsrisikovurdering og voldsrisikohåndtering, HIM

 • Familieveiledning HIB

Yrkesbakgrunn:

 • Bergen fengsel, rusmestringsenheten

 • Kursleder og russamtaler, National Substance Abuse Program for innsatte med rusproblemer

 • Kursleder, Vivat Førstehjelp ved selvmordsfare

 • Coach, for stipendiater ifbm Forsker Grand Prix

 • Coach, presentasjonsteknikk ansatte ved NHH

 • Røde Kors, Emergency Response Unit, psychosocial support ved katastrofer i utlandet

Kontakt oss gjerne hvis du har noen spørsmål!