Førstehjelp

ved selvmordsfare

  • Selvmord blant unge tar flere liv enn trafikkulykker, overdoser og kreft

  • Det skjer 500 – 600 selvmord i Norge hvert år

  • Hver måned tar 6 vellykkede unge norske menn sitt eget liv

  • Flere kvinner forsøker å ta sitt eget liv, men flest menn lykkes

 

Dette er toppen av et isfjell. Det reelle tallet er 5-25 % høyere.

I tillegg har 260.000 personer selvmordstanker. Så og si alle vil ha tanker om selvmord en eller flere ganger i livet. Det er en del av det å leve, men ikke en unnskyldning for at vi skal forhindre flere selvmord.

WHO og norske myndigheter har som mål å redusere antall selvmordsforsøk og selvmord. Vivat førstehjelp ved selvmordsfare er et standardisert opplæringsprogram som er utviklet av Vivat selvmordsforebygging og støttet og delfinansiert av Helsedirektoratet.

Kurset er utviklet for å passe hjelpere med ulik faglig bakgrunn som møter selvmordsnære mennesker i sitt virke, samt frivillige og andre personer som i sine ulike roller kan komme i en hjelperposisjon overfor mennesker der selvmord er et tema.

 

Fem områder kursdeltagere føler økt kompetanse på i møte med selvmordsnære mennesker:

  • Opplever seg mer kompetente

  • Har en høynet beredskap

  • Har økt sine kommunikasjonsferdigheter

  • Er bedre til å dele informasjonen med andre

  • Opplever at de gjør bedre intervensjoner i sine møter med

     selvmordsnære mennesker

Mange kan bidra til å forebygge selvmord.


FriskOpp er ett dagskurs for deg som allerede har tatt 2 dagers Førstehjelpskurset og ønsker å friske opp din kunnskap.

Vivat selvmordsforebygging er et av Helsedirektoratets selvmordsforebyggende tiltak. Vi leverer kurs som gjør deltakerne bedre i stand til å oppdage mennesker med selvmordstanker, spørre om selvmordstanker og gi videre førstehjelp ved selvmordsfare.

7. feb
FriskOpp
Har du spørsmål kontakt oss gjerne!