Best Solution-Primap

BestSolution – PriMap:

http://bestsolution.no/nb/primap/PriMap er en web applikasjon for å identifisere, prioritere, planlegge og gjennomføre stressreduserende aktiviteter.

Kontakt meg gjerne hvis du har noen spørsmål!