Vårt fokus er kommunikasjon i møtet mellom mennesker.

Mennesket i Fokus

Tilrettelegger, utvikler og gjennomfører kurs og foredrag.

Vi tilbyr også veiledning for enkeltpersoner og par.

Vi hjelper

deg å skape pusterom i en krevende og hektisk hverdag. Vi skaper rom for ettertanke og refleksjon. Det å få tanker, følelser, ord og handling til å spille sammen er viktig, men det kan være vanskelig. Derfor er vårt fokus kommunikasjon i møtet mellom mennesker.

Vårt mål

Vi hjelper deg til å føle deg tryggere og tydeligere, slik at dine møter med andre kan bli kilder til inspirasjon vekst og utvikling, i motsetning til frustrasjon, stagnasjon og tilbaketrekning. Vi har alle et spesielt ansvar. Den andre skal møtes med respekt, åpenhet og trygghet.

-Vi hjelper deg til å være fullt og helt tilstede i øyeblikket.

Bedrifter
For
Privatpersoner
For
For
Hjelpere